Ο πάγος είναι τρόφιμο

παγος σαντορινη
12/14/2015 12:00:00 AM

Ο πάγος είναι τρόφιμο, εφόσον βρίσκετε στα ποτά, στους καφέδες αλλά και στα φαγητά μας και δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι είναι καθαρός. Σύμφωνα με μελέτες έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να αποτελέσει φορέα δημιουργίας βακτηρίων. Η μονάδα παραγωγής του πάγου,της Qbikice.gr  είναι εκσυγχρονισμένη και τηρεί όλες τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας.Η Εταιρεία μας παρέχει πιστοποιητικά υγειονομικής συντήρησης στην απολύμανση των παγομηχανών, με σκοπό την καταπολέμηση παθογόνων μικροοργανισμών, βακτηρίων και μυκήτων. Επίσης η μεταφορά του πάγου στον τελικό προορισμό γίνεται με ειδικά διαμορφωμένο όχημα-ψυγείο, καλύπτοντας τις ανάγκες επαγγελματιών αλλά και ιδιωτών, για κάθε είδους κοινωνικές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας - ΕΦΕΤ (Οδηγός υγιεινής Νο 1 για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής) οι γενικές απαιτήσεις για τον πάγο και τον εξοπλισμό είναι οι ακόλουθες:

Όπου χρειάζεται πάγος, πρέπει να παράγεται από πόσιμο νερό που να είναι καθαρό και υγιεινό. Αυτός ο πάγος πρέπει να χρησιμοποιείται, όπου είναι αναγκαίο, ώστε να μη μολύνονται ή ρυπαίνονται τα τρόφιμα και πρέπει να παράγεται, να διακινείται και να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που τον προφυλάσσουν από κάθε μόλυνση ή ρύπανση:

  • Ο πάγος που χρησιμοποιείται για τα τρόφιμα και τα ποτά θα πρέπει να παράγεται από «πόσιμο νερό».
  • Ο πάγος που χρησιμοποιείται για την ψύξη μη συσκευασμένων τροφίμων όταν αυτά σερβίρονται σε ανοιχτές βιτρίνες, θα πρέπει να παράγεται από «πόσιμο νερό»
  • Οι συσκευές παραγωγής του πάγου, οι περιέκτες και τα σκεύη που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και διάθεση του, θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε σημεία που εξασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης. Τα μέρη της συσκευής και τα σκεύη που έρχονται σε επαφή με τον πάγο, πρέπει να απολυμαίνονται περιοδικά.

Το πιστοποιητικό απολύμανσης μας κατοχυρώνει σαν επιχείρηση ως προς την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου με την απολύμανση της παγομηχανής και μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε έλεγχο κρατικού φορέα ή επιθεώρηση φορέα πιστοποίησης ή τρίτου εμπλεκόμενου ή θιγόμενου από αστοχία απολύμανσης.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παραγωγή, τη συσκευασία και τη διανομή των παγοκύβων (παγάκια), σε όλο το νησί της Σαντόρίνης
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Τα παγάκια μας είναι απόλυτα ελεγμένα, καθώς οι παγομηχανές μας διαθέτουν πιστοποιητικά υγειονομικής συντήρησης
ΔΙΑΝΟΜΗ
Με τον ιδιόκτητο στόλο μας, η διανομή του πάγου γίνεται άμεσα εξασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα του προϊόντος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ρωτήστε μας ότι θέλετε σχετικά με τα παγάκια, τη διανομή και την παραγγελία σας